4/1/09

Ἀναγνωσταρᾶς - Ἀναγνώστης Παπαγεωργίου


Ὁπλαρχηγός τοῦ 1821.
Ὀνομαζόταν Χρῆστος ἀλλά ἐπειδή ἦταν μεγάλου
ἀναστήματος καί ἦταν «ἀναγνώστης» στήν ἐκκλησία τόν ὀνόμαζαν Ἀναγνωσταρᾶ. Ὁ ἴδιος ὑπέγραφε σάν Ἀναγνώστης Παπαγεωργίου.
12 Μαίου Κολοκοτρώνης Αναγνωσταράς και Πλαπούπας καταστρέφουν τον Τουρκικό στρατό στο Βαλτέτσι.
Πίνακας Peter Von Hess

1821 Eκ της Eλληνικής Eπαναστάσεως, Aναγνωσταράς (έγχρωμη, εκδ. M.N. Mιχαλόπουλος)

http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/arcadia-hist/topics/valtetsimahi.htm

Βαλτέτσι, 24 Απριλίου και 12 Μαϊου 1821.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου