11/9/10

Ιάκωβος Τομπάζης


Γεννήθηκε στην Ύδρα και ήταν γιός του Νικόλαου Γιακουμάκη, γόνου αρχοντικής ναυτικής οικογένειας της Ύδρας, η οποία το 1816 μετανομάστηκε σε «Τομπάζη». Ασχολήθηκε με επιτυχία με την ναυτιλία και το 1818 μυήθηκε στην Φιλική Εταιρεία στην Κωνσταντινούπολη απο τον Παναγιώτη Σέκερη.

Με τη έναρξη της επανάστασης στην Ύδρα, ο Ιάκωβος Τομπάζης ορίστηκε πρώτος ναύαρχος του Υδραϊκού στόλου. Για τον αγώνα αφιέρωσε όλη την περιουσία του ενώ πρόσφερε και τα τέσσερα πλοία του, τα οποία τα μετέτρεψε σε πολεμικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός πρώτα εισηγήθηκε την χρήση πυρπολικών, που αποδείχτηκαν τρομερά όπλα στον Αγώνα του 1821. Επίσης διηύθυνε την ναυμαχία της Ερεσσού. Κατα τη διάρκεια της επανάστασης συμμετείχε ως πληρεξούσιος της Ύδρας σε διάφορες Εθνοσυνελεύσεις.

Απεβίωσε το 1829 στην Ύδρα και ενταφιάστηκε με μεγάλες τιμές. Είχε έναν γιό, τον Γεώργιο Τομπάζη (1809-1892), υποναύαρχο, ναυπηγό και υπουργό των ναυτικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου