23/10/10

Ὁ Νικόλαος Μητροπάνος27-Μαρτίου-1821
Οἱ Ἕλληνες κατέλαβον τὸ φρούριον τῶν Σαλώνων ἀπὸ τοὺς Τούρκους.
Τὸ ὁποῖον ἦτο καὶ τὸ πρῶτον φρούριον ποὺ
κατέλαβον ἀπὸ τοὺς Τούρκους.
Ὁ Νικόλαος Μητροπάνος στὴνει τήν σημαίαν μὲ τὸ σταυρό εἰς τὸ φρούριον τῶν Σαλώνων, τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα του 1821, ὑπὸ Louis DupréΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου