19/11/10

Ψαρά

Ἡ καταστροφὴ τῶν Ψαρῶν

21 ΙΟΥΝΙΟΥ- 1824
3000 Τοῦρκοι ὰποβιβάζονται στὰ Ψαρά. Ἀπὸ τοὺς 7000 κατοίκους σφαγιάζονται οἱ 4000. Οἱ ὑπόλοιποι πωλοῦνται στὰ σκλαβοπάζαρα τῆς Ἀνατολῆς. Στὸν ἂνισο αὐτὸν ἀγῶνα καὶ οἱ Τούρκοι εἶχαν μεγάλες ἀπώλειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου