11/3/12

Ιωάννης Φιλήμων


Ο Θρακιώτης αγωνιστής και ιστορικός της Φιλικής Εταιρίας και του Αγώνα, Ιωάννης Φιλήμων, με στολή αγωνιστή και πολιτική περιβολή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου