13/1/09

Χρήστος Καψάλης


Χρήστος Καψάλης (1751-1826)

Χρήστος Καψάλης

Πρόκριτος του Μεσολογγίου. Το βράδυ τής ηρωικής «Εξόδου» ανατίναξε την πυριτιδαποθήκη στην οποία είχαν καταφύγει άρρωστοι και γυναικόπαιδα. H θυσία του Μεσολογγίου ευαισθητοποίησε με το μέγεθος του μεγαλείου της την Ευρώπη και ενίσχυσε το φιλελληνικό ρεύμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου