6/8/11

Μέγα Σπήλαιο


Η Μάχη του Μεγάλου Σπηλαίου 1827
Παλαιά χαλκογραφία τῆς Ίερᾱς Μονῆς τοῦ Μ. Σπηλαίου {βιβλίο -ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ"}


Ή Μονή καταστράφηκε όλοσχερῶς 17 Ἰουλίου 1934. Συνετέλεσε σ άυτό ή πυριτιδαποθήκη τῆς Μονῆς, πού ἦταν γεμάτη! Κέντρα ἀντιστάσεως τά Μοναστήρια μας κατά τοῦ βάρβαρου κατακτητοῦ,ἦσαν συγχρόνως καί ἀποθήκες πολεμικοῦ ύλικοῦ .Ἔτσι λοιπόν καί τά ὐπόγεια τοῦ ΜεγάλουΣπηλαίου ἦσαν γεμάτα ἀπὀ μπαρούτι ἤ ὅποιες ἐκρηκτικές ὕλες. Καί ἐπι πλέον, ὅλο αὐτο τό πολεμικό ἦταν σχεδόν ξεχασμένο ἐκεί ἀπό τήν ἐποχή τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. Ἀπό τήν ἐποχή τοῦ ἐθνικοῦ ξεσηκωμοῦ, τότε πού οι Μονές τά ἔδωσαν ὅλα στόν ἀγώνα. Ἐδῶ στό Μέγα Σπήλαιο ό Ἰμπραήμ Πασᾶς νικήθηκε κατά κράτος ἀπό τους καλογέρους!
Το ἐξωτερικό μέρος τῆς Μονής.


Ή κεντρική εἴσοδος τῆς Ί. Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου


Το ἐσωτερικό μέρος τῆς Μονής.

Ή άγία Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας.
Κηρόχυτη Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος.
¨Εργον τῶν χειρῶν τοῦ Ἀποστόλου και Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Τοποθετεῖτε χρονικῶς μεταξύ τοῦ ἔτους 60 ἕως 70 μ.Χ.
Ή ἀρχαιότερη εἰκόνα τῆς ὀρθοδοξίας.Ή εϋρεσις τῆς άγίας εἰκόνας.

{βιβλίο -ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ"}


Το φίδι , οι ¨Οσιοι Συμεών καί Θεόδωρος καί ή Άγία Εὐφροσύνη.


{βιβλίο -ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ"}Ή τοποθεσία εύρέσεως τῆς ίερᾶς Εἰκόνας καί ή ἀναπαράσταση τοῦ γεγονότος.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου