31/8/11

Αναστάσιος Μαυρομιχάλης


Ο Αναστάσιος Μαυριμιχάλης. Ελαιογραφία στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου